فهرست نویسی :

وظیفه فهرست نویسی ، آماده سازی مجموعه کتابهای فارسی و انگلیسی کتابخانه برعهده این بخش است . ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی کتابها با نرم افزار پارس آذرخش در این بخش انجام می پذیرد.
همچنین مسئولیت فنی ، سازماندهی ، برگه آرائی و همچنین همکاری با بخش فراهم آوری برای شناسایی منابع جدید از دیگر وظایف این بخش است .
فهرستنویسی کتابها در این بخش مطابق قواعد انگلوآمریکن و براساس رده بندی LC, NLMصورت می پذیرد. مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتابها در این بخش عبارتنداز: سرعنوان های موضوعی فارسی کنگره ، سرعنوان های موضوعی فارسی پزشکی ، Medical Subject Heading
تعداد بازديد اين صفحه: 1635
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28481396 تعداد بازديد زيرپورتال: 200319 اين زيرپورتال امروز: 1112 سایت در امروز: 52982 اين صفحه امروز: 3