1399/6/18 سه‌شنبه
 نام و نام خانوادگی: زهرا کیانی فرد


مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کتابدار اطلاع رسان کتابخانه مرکزی

پست الکترونیک: kianifard.zahra98@gmail.com
شماره تماس:زشماره تماس: 64-06153265361 داخلی 1032


 
نام و نام خانوادگی: مهران زکی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کتابدار کتابخانه بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهر

پست الکترونیک: mehrantak30@yahoo.com
شماره تماس: 3-06153544801 داخلی 333

 


 

نام و نام خانوادگی : زینب سعیدی محمد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مسئول کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی
 

پست الکترونیک: zeinabsaeedi.m@gmail.com
شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 1031


نام و نام خانوادگی : زینب مسلمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت:   کتابدار مرجع کتابخانه مرکزی

پست الکترونیک: zeinab.moslemi3739.com@gmail.com
شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 1032
​​​​​​نام و نام خانوادگی : یعقوب رضایی


مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: مسئول کتابخانه بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر

پست الکترونیک: davidarya6668@gmail.com

شماره تماس: 3-06153544801 داخلی
333


نام و نام خانوادگی : مرضیه دورقی


مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری واطلاع رسانی

سمت: مسئول کتابخانه بیمارستان آیت الله طالقانی(ره)

پست الکترونیک: marziyehdoraghi4@gmail.com
شماره تماس: 6-06153361003   

تعداد بازديد اين صفحه: 2542
تعداد بازديد کنندگان سايت: 33866755 تعداد بازديد زيرپورتال: 294080 اين زيرپورتال امروز: 177 سایت در امروز: 6554 اين صفحه امروز: 1