گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در سال 96

 

 

سفارش و تهیه منابع

خرید کتاب با بودجه ای بالغ بر 600 میلیون ریال

تهیه منابع مورد نیاز کتابخانه های بیمارستان های طالقانی، شهید بهشتی و ولیعصر در راستای آموزشی شدن بیمارستانها

اهدا کتب وجینی به کتابخانه خوابگاهها، بیمارستان حضرت زینب، ستاد، امور فرهنگی و...

تامین منابع مورد نیاز گروه های آموزشی

تامین منابع رشته بهداشت حرفه ای جهت بازدید بورد و تصویب رشته

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 

مدیریت و توسعه

انتقال سرور کتابخانه بر سرور مجازی ستاد

برنامه ریزی و بازدید از فضای فیزیکی کتابخانه بیمارستان های طالقانی و ولیعصر

آموزش کتابداران جذب شده جهت بیمارستان های طالقانی، شهید بهشتی و ولیعصر

مشخص شدن وضعیت دانشجویان میهمان جهت استفاده از کتابخانه با هماهنگی مدیرت امور آموزش ( به لحاظ نداشتن تسویه حساب)

تکمیل و به روز رسانی پورتال کتابخانه (تا وضعیت مطلوب به روز رسانی ادامه دارد)

برنامه ریزی و هماهنگی جهت افزودن بخش پرسش از کتابدار در پورتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

درخواست از دفتر فنی جهت بررسی و نقشه برداری از فضاهای موجود معاونت جهت توسعه فضای فیزیکی کتابخانه

مذاکره با دفتر طرح نیروی انسانی جهت پذیرش کتابداران طرحی و اطلاع رسانی به مدیران گروه کتابداری در سایر دانشگاه های علوم پزشکی

پیگیری طراحی مهر یکدست جهت کلیه کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی آبادان

تدوین چارچوب لازم امور و حدود اختیارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد جهت طرح در هیات رییسه

 

خدمات فنی و مرجع

فهرستنویسی: بیش از 250 عنوان کتاب

آماده سازی: بیش از 600 نسخه کتاب

تعداد امانت: انجام بیش از 22000 بار امانت و تحویل کتاب

تعداد اعضا: بیش از 300 عضو فعال

تعداد عنوان کتاب : بیش از 3500 عنوان کتاب فارسی و 1000 عنوان کتاب لاتین

تعداد جلد کتاب: بیش از 22000 جلد کتاب فارسی . بیش از 3000 جلد کتاب لاتین

 

منابع الکترونیک

ثبت Valid IP دانشکده در RIPE جهت اعلام به ناشران پایگاهها جهت دسترسی ( با هماهنگی اداره فناوری اطلاعات ستاد)

اشتراک پایگاه های اطلاعاتی طبق کنسرسیوم وزارت بهداشت

طراحی صفحه منابع الکترونیکی فعال بر اساس استاندارد وزارت (دسته بندی بر اساس نوع منابع ...)

اطلاع رسانی دسترسی های آزمایشی وزارت به صورت خبر

اشتراک سالانه پایگاه اطلاعاتی Magiran

تدوین راهنمای استفاده از منابع الکترونیک به صورت PDF و چاپی (در حال انجام)

برنامه ریزی اولیه در خصوص ایجاد زیرپورتال کتابخانه دیجیتال، متشکل از منابع الکترونیک وزارت، E.Book و ...

هماهنگی با اداره فناوری اطلاعات ستاد جهت اختصاص Sub Portal کتابخانه دیجیتال

مشاهده میزان استفاده پایگاه های اطلاعاتی و ارائه گزارش در قالب برنامه عملیاتی

پیگیری های لازم با IT جهت فعال کردن VPN

پیگیری و انجام اقدامات  و هماهنگی اولیه جهت تهیه نرم افزار E-Print

پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت تهیه سامانه پیامکی برنامه پژوهشیار

پیگیری، بررسی و انجام اقدامات لازم جهت تهیه سامانه مدیریت مجله

پیگیری آدرس مجله که تحت دامنه abadanums.ac.ir قرار گیرد (با هماهنگی IT ستاد)

پیگیری و اقدام ایمیل آکادمیک جهت کتابخانه مرکزی، کتابخانه دیجیتال، علم سنجی  جهت مکاتبات اداری با وزارت (با هماهنگی IT ستاد)

تعداد بازديد اين صفحه: 88
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28482721 تعداد بازديد زيرپورتال: 200352 اين زيرپورتال امروز: 1140 سایت در امروز: 54307 اين صفحه امروز: 1