پنجشنبه 16 مرداد 1399  

گزارش عملکرد سال 97

گزارش عملکرد سال 97.

تآمین منابع چاپی

خرید بیش از 2000 جلد کتاب فارسی و لاتین در قالب بیش از 700 عنوان

تأمین منابع الکترونیک

1.دسترسی به کلیه پایگاه های مورد اشتراک بر طبق کنسرسیوم وزارت بهداشت

2. راه اندازی سرویس VDI

3. افزایش 40 الی 80 درصدی در استفاده از پایگاههای اطلاعاتی مختلف

4. اشتراک سالیانه Mgiran

تعداد گردش کتاب

 انجام بیش از 32000 گردش کتاب (اعم از امانت/بازگشت/تمدید و...)-کتابخانه مرکزی

انجام بیش از 1100 گردش کتاب (اعم از امانت/بازگشت/تمدید و...)-کتابخانه بیمارستان طالقانی

انجام بی از 1050 گردش کتاب (اعم از امانت/بازگشت/تمدید و...)- کتابخانه بیمارستان ولیعصر

نیروی انسانی

جذب 3 نفر کتابدار (مرکزی)

توسعه کتابخانه ها

افتتاح 2 کتابخانه بیمارستانی (طالقانی و ولیعصر)

تجهیز و اقدامات عمرانی کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

بودجه

اختصاص بودجه بالغ بر 1200 میلیون ریال

 پورتال و استانداردسازی

  1. اخذ شابکا از کتابخانه ملی برای کلیه کتابخانه ها
  2. ایجاد زیر پورتال با آدرس استاندارد وزارتی جهت کلیه کتابخانه ها
  3. به روز رسانی پورتال طبق چک لیست وزارتی