شرح وظایف در حوزه نگهداشت و آموزش

·         ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تابعه

·         تدوین یک برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهای تابعه

·         برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستانهای تابعه

·         برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستانهای تابعه

·         نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری آموزش های مورد نیازکارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی

·         پایش اجرای برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از بیمارستانها

تعداد بازديد اين صفحه: 2827
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26842519 تعداد بازديد زيرپورتال: 109546 اين زيرپورتال امروز: 64 سایت در امروز: 1167 اين صفحه امروز: 1