اخبار

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، خانم ها ممتازان و سعیدی محمد، به ترتیب سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و کتابدار برگزیده دانشکده علوم پزشکی آبادان در دومین همایش ملی کتابداری پزشکی حضور یافتند.

گفتنی است این همایش در دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و در روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه برگزار شد.


بیشتر