اخبار

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، محبوبه ممتازان؛ سرپرست کتابخانه مرکزی این دانشکده در خصوص نیازسنجی منابع مورد نیاز گروه‌های آموزشی گفت: به اطلاع کلیه مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیأت علمی(پایه و بالینی) دانشکده علوم پزشکی آبادان می‌رساند، با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب در تاریخ 4 لغایت 14 اردیبهشت سال 1398، خواهشمند است منابع پیشنهادی را با در نظر گرفتن دروس 2 ترم آتی در فرم‌های پیوست وارد نموده و تا تاریخ 18 فروردین‌ماه سال 1398 تحویل کتابخانه دهند.

شایان ذکر است، چنانچه نویسنده، مترجم و یا ناشر خاصی مدنظر می‌باشد حتماً اشاره شود.


دانلود فرم درخواست کتاب نمایشگاه 98


بیشتر