اخبار
1398/2/10 سه‌شنبه
حضور مسئولین کتابخانه‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب
مسئولین کتابخانه‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان به منظور تهیه کتب مورد نیاز در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ححضور یافتند.

.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، محبوبه ممتازان؛ سرپرست کتابخانه مرکزی، سعیدی و رضایی؛ کارشناسان کتابخانه‌‌ها و ثامری مسئول واحد تداراکات به منظور ارتقای منابع کتابخانه‌های این دانشکده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافته و به تهیه کتب مورد نیاز پرداختند.
شایان ذکر است سی‌ و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 4 اردیبهشت آغاز شده و تا 14 اردیبهشت ادامه دارد.

عكس هاي مرتبط :

بیشتر