اخبار

.

صبح امروز، محبوبه ممتازان سرپرست کتابخانه مرکزی از تکمیل روند آماده سازی کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی بازدید نمود، در این بازدید زینب سعیدی محمد مسئول کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی به ارائه گزارش از اقدامات انجام شده، پرداخت. شایان ذکر است، بنا بر برنامه ریزی صورت پذیرفته این کتابخانه تا پایان تیر ماه افتتاح خواهد شد. 

بیشتر