اخبار

.

طبق اطلاع رسانی صورت پذیرفته از سوی مرکز توسعه هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، طی چند روز آینده دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus و Clinical Key با اختلال همراه است، به طوری که جهت استفاده از برخی سرویس ها از کاربر، نام کاربری و رمز می خواهد؛ این اشکال به زودی برطرف خواهد شد. 

بیشتر