اخبار

.

کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی برگزار شد.

این کارگاه با برنامه‌ریزی مدیریت تحقیقات و فناوری و با هماهنگی بعمل آمده با کتابخانه مرکزی و آموزش پرسنلی، در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 شهریورماه در واحد انفورماتیک معاونت آموزشی برگزار شد.

در این کارگاه سرکار خانم ممتازان و سرکار خانم پروین به عنوان مدرس، سخنرانی نمودند.


بیشتر