اخبار

.

صبح امروز جهت هماهنگی برنامه های هفته پژوهش، جلسه ای در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار گردید. جلسه مزبور با محوریت برگزاری نمایشگاه کتاب تشکیل شد که مدعوین از دانشگاهها و ارکان های مختلف حضور داشتند، از سوی دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز محبوبه ممتازان، سرپرست کتابخانه مرکزی حضور داشتند. در جلسه مواردی چون میزان تخفیف، سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و دانش آموزی، کمک هزینه خرید از سوی منطقه آزاد اروند، ناشران شرکت کننده و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
عكس هاي مرتبط :

بیشتر