اخبار

.

در راستای اجرای برنامه های هفته کتاب دانشکده علوم پزشکی آبادان، ساختمان کاوش واقع در بیمارستان شهید بهشتی با محوریت کتابخانه، سالن مطالعه، سایت اطلاع رسانی، مرکز تحقیقات بالینی روز سه شنبه مورخ 1398/8/28 با حضور جناب آقای دکتر سلمان زاده ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی آبادان، جمعی از معاونین و مدیران مجموعه افتتاح شد. 

بیشتر