اخبار
1398/5/12 شنبه
اختلال در دسترسی به Scopus و Clinical Key
طبق اطلاع رسانی صورت پذیرفته از سوی مرکز توسعه هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، طی چند روز آینده دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus و Clinical Key با اختلال همراه است، به طوری که جهت استفاده از برخی سرویس ها از کاربر، نام کاربری و رمز می خواهد؛ این اشکال به زودی برطرف خواهد شد. 

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir