نام دوره

تاریخ برگزاری

نام مدرس

گروه هدف

محتوا

لیست شرکت کنندگان

کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی

25/6/98

خانم ممتازان

خانم پروین

مدیران، پرسنل و اعضای هیأت علمی

لینک

شاخص های علم سنجی

4/4/98

خانم ممتازان

خانم پروین

کارشناسان  و اعضای هیأت علمی

لینک

ژورنال یابی

3/4/98

آقای دکتر قنبری

خانم ممتازان

خانم پروین

کارشناسان  و اعضای هیأت علمی

 لینک

آشنایی با EndNote

24/2/98

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

جستجوی تخصصی منابع علمی

12/8/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

-

آشنایی با Clinical Key

16/11/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

-

آشنایی با EndNote

11/9/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

-

جستجوی پایگاه های اطلاعاتی

9/2/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

-

آشنایی با نوپا

24/6/97

خانم ممتازان

پرسنل

لینک

-

تعداد بازديد اين صفحه: 23
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19138414 تعداد بازديد زيرپورتال: 64811 اين زيرپورتال امروز: 232 سایت در امروز: 11438 اين صفحه امروز: 1