مجموعه سازی :

مجموعه سازی که از آن با عنوان انتخاب و تهیه کتاب یا انتخاب و تهیه مواد کتابخانه یا فراهم آوری یاد می شود عبارت است از فرآیندها و مسئولیت هایی که طی آن مجموعه یک کتابخانه بر اساس یک طرح و خط مشی معین از طریق مختلف اعم از خرید ، مبادله و اهدا تهیه می گرددو با انجام دادن روندها و فرآیند های این مجموعه به صورتی پویا ، کارآمد و روز آمد حفظ و نگهداری میشود تا امکان دستیابی مراجعه کندگان به آن فراهم گردد. هر چند در ابتدا ممکن است این فرآیند به صورتی ساده یعنی خرید کتاب و دیگر منابع تعبیر شود ولی با تغییرات و تحولات جدید چه از نظر فناوری منابع م جامعه شناسی و مشکلات اقتصادی ، مجموعه سازی فرآیندی پیچیده و چند بعدی شده است که نیاز به شناخت چند جانبه دارد .
1.شناخت جامعه استفاده کننده از کتابخانه
2.شناخت و ارزیابی انواع منابع و رسانه ها
3.شناخت روش های مختلف تهیه منابع و ابزارهای مورد لزوم برای این فرآیند
4.شناخت روش های پویا نگه داشتن مجموعه کتابخانه
تعداد بازديد اين صفحه: 1290
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19138370 تعداد بازديد زيرپورتال: 64798 اين زيرپورتال امروز: 230 سایت در امروز: 11394 اين صفحه امروز: 1