اخبار

.

چهارشنبه، 26 تیر ماه طی نشستی صمیمانه در دفتر معاونت محترم آموزشی و تحقیقات از زحمات سرکار خانم رباب سلطانی- کتابدار پیشکوست دانشکده علوم پزشکی آبادان- تقدیر شد. در این نشست مدیران این حوزه، جمعی از کتابداران و سرپرست کتابخانه مرکزی حضور داشتند که ضمن نکوداشت زحمات بی شائبه ایشان، برای ایشان آرزوی سلامتی و دوران پربار بازنشستگی داشتند. 
سرکار خانم سلطانی، اولین کتابدار این دانشکده است، که در مراحل مختلف ارتقاء این دانشکده خدمات ارزنده ای ارائه نمودند و در دو سال اخیر نیز از تجربیات ایشان در دفتر ارتباط با صنعت استفاده گردید. 
عكس هاي مرتبط :

بیشتر