اخبار
1398/4/13 پنجشنبه
بازدید سرپرست کتابخانه مرکزی از کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی
صبح امروز، محبوبه ممتازان سرپرست کتابخانه مرکزی از تکمیل روند آماده سازی کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی بازدید نمود، در این بازدید زینب سعیدی محمد مسئول کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی به ارائه گزارش از اقدامات انجام شده، پرداخت. شایان ذکر است، بنا بر برنامه ریزی صورت پذیرفته این کتابخانه تا پایان تیر ماه افتتاح خواهد شد. 

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir